Shelia Shipley Biddy, COO/Certified Senior Advisor

Position: COO/Certified Senior Advisor